Dịch vụ

Lắp đặt máy lạnh nước

Số lượng còn lại:30

Tình trạng:Hoạt động

Giá: Liên hệ

Lắp đặt máy làm lạnh nước

Số lượng còn lại:600

Tình trạng:Lắp hoàn thiện

Giá: Liên hệ

Lắp đặt máy nén khí trục vít HanBell

Số lượng còn lại:2

Tình trạng:Thiết kế - Lắp đặt

Giá: Liên hệ

Thiết kế lắp đặt kho lạnh cấp đông

Số lượng còn lại:3

Tình trạng:Thiết kế - lắp đặt

Giá: liên hệ

Thiết kế lắp đặt kho lạnh bảo quản sữa

Số lượng còn lại:5

Tình trạng:Thiết kế - lắp đặt

Giá: liên hệ

Thiết kế lắp đặt kho lạnh bảo quản Hải Sản

Số lượng còn lại:4

Tình trạng:Thiết kế - lắp đặt

Giá: liên hệ

Thiết kế lắp đặt kho lạnh bảo quản giống

Số lượng còn lại:5

Tình trạng:Thiết kế - Lắp đặt

Giá: Liên hệ

Thiết kế lắp đặt bảo quản Vắcxin

Số lượng còn lại:4

Tình trạng:Thiết kế - Lắp đặt

Giá: Liên hệ

Thiết kế lắp đặt kho lạnh bảo quản nông sản

Số lượng còn lại:6

Tình trạng:Thiết kế - Lắp đặt

Giá: Liên hệ

Thiết kế lắp đặt bảo quản Dược Phẩm

Số lượng còn lại:4

Tình trạng:Thiết kế - Lắp đặt

Giá: Liên hệ

Thiết kế lắp đặt kho lạnh bảo quản gỗ ván

Số lượng còn lại:4

Tình trạng:Thiết kế - Lắp đặt

Giá: Liên Hệ

Lắp đặt kho lạnh bảo quản kem

Số lượng còn lại:4

Tình trạng:Thiết kế - lắp đặt

Giá: Liên hệ

Lắp đặt điều hòa thương mại

Số lượng còn lại:4

Tình trạng:Lắp Đặt

Giá: Liên hệ

Lắp đặt máy làm đá vẩy

Số lượng còn lại:4

Tình trạng:Lắp đặt

Giá: Liên Hệ

LIKE FACEBOOK

  • Bước 1Khách đặt hàng

  • Bước 2Nhập thông tin cá nhân

  • Bước 3Thanh toán

  • Bước 4Xác thực và vận chuyển

  • Bước 5Khách nhận hàng